สพป.พล3

 
web tracking statistics
สถิติผู้เข้าชม
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 19/6/2552
                             
  

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2554 งานแสดงหุ่นละครคน
วันที่ 3 สิงหาคม 2554 งานต้อนรับคณะเจ้าหน้าจากการไฟฟ้ามอบโต๊ะเก้าอี้
วันที่ 1-3 สิงหาคม 2554 รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
วันที่ 1กรกฎาคม 2554 สวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี
วันที่ 6 กรกฏาคม 2554 ผู้ว่าพบประชาชน (ค่ำนี้มีนัด)
วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 แห่เทียนเข้าพรรษา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ศน.สพป.พล3 เข้านิเทศ

 
 
 

 


 
 
Gallery 52
ภาพกิจกรรม53
 

:: โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ::
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

โทร.055-993665